A Pole living in Switzerland, I hold Master degrees from psychology and journalism. I also have a diploma in counselling and in Expressive Arts. I studied vocal and acting as well. I’m a member of Kunstwerkstatt Waldau, an association of art brut artists in Bern, and a member of English-language theatre group in Switzerland. Painting, drawing and writing is my everyday practice, my job and my hobby. When I am not doing that, I fancy hiking, jogging and immersing myself in Bern’s most beautiful river, Aare.

Polka mieszkająca w Szwajcarii, magister psychologii i dziennikarstwa. Posiadam również dyplom z poradnictwa w nurcie Gestalt i terapii expresyjnych. Uczyłam się także śpiewu i aktorstwa. Jestem członkinią Kunstwerkstatt Waldau, stowarzyszenia artystów art brut w Bernie oraz anglojęzycznej grupy teatralnej w Szwajcarii. Malowanie, rysowanie i pisanie to moja codzienna praktyka, moja praca i hobby. Kiedy tego nie robię, lubię wędrować, biegać i zanurzać się w najpiękniejszej rzece Berna, Aare.